``אני אוספת רגעים ותמונות לטנא של זיכרונות``

_DSC8030
_DSC8492
_DSC7505
_DSC8341